Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy


Svědectví

         Lidé
Listy božské útěchy krví podepsané
K 5. výročí zavraždění P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 11.9.2009 Kateřina Tetivová

Kniha Listy božské útěchy krví podepsané nebo spíše myšlenka napsat ji se zrodila 11. září 2004  v den Ladislavovy smrti. Je koncipovaná  jako můj životní příběh v letech 1996-2002, do něhož vstoupil Ladislav svými dopisy a občasným osobním kontaktem. Tenkrát jsem prožívala velmi kritické období. V tom stavu jsem  Ladislavovy vysoké nároky nebyla schopna přijmout, jeho dopisy jsem házela bezmyšlenkovitě do zásuvky psacího stolu. Nějaká zvláštní síla mi bránila házet je do koše - jako kdybych v nitru tušila, že jejich čas jednou přijde...

  celý článek »