Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Několik slov o mně

Jmenuji se Lenka Kateřina Tetivová, kdysi jsem byla nevěřící, jednu dobu dokonce militantní ateistka, ale roku 1983 jsem prožila náhlou konverzi - během několika vteřin jsem pocítila intenzívně přítomnost Boží. O něco později jsem se nechala pokřtít v katolické církvi, s kterou jsem se setkala jako s první. Kdybych tenkrát potkala husity, české bratry nebo evangelíky, tak bych asi byla mezi nimi, ale Boží plány mě přivedly do katolické církve.

11.8. 2009  jsem  složila veřejný církevní slib Bohu a vstoupila do zasvěceného stavu. Od toho se odvíjí i obsah těchto stránek.

Napsala jsem a vydala knihu Listy Božské útěchy krví podepsané, která pojednává o známém knězi a lékaři P. Ladislavovi Kubíčkovi, který zemřel mučednickou smrtí 11. září 2004 v Třebenicích u Litoměřic a má pověst svatosti. Základ knihy tvoří dopisy, které mi psal v letech 1996-2001, když jsem prožívala velmi těžké období. O tom období pojednávají texty mezi dopisy, které dovysvětlují situaci, k níž se P. Ladislav Kubíček vyjadřoval. Knihu vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci a lze ji sehnat v karmelitánských knihkupectvích nebo zde:

 https://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&idakt=17

 https://www.ikarmel.cz/kniha/Listy-Bozske-utechy-krvi-podepsane_MCM0412.html    

Několik let publikuji na ekumenickém křesťanském portálu Christnet, z oficiálního katolického tisku jsem byla odsunuta jako nežádoucí osoba.

Pracuji na druhé knize, která pojednává o mé konverzi a hledání Boha, které se neobešlo bez klopýtání a bloudění. Po jejím přečtení budou všichni žasnout, co všechno obnáší následování Krista a život v církvi. Ukázky z připravované knihy budu zveřejňovat ve zvláštní rubrice.

Práci na druhé knize jsem přerušila z důvodu nečekaného uzdravení na přímluvu zavražděného kněze P. Kubíčka a rozhodla jsem se napsat knihu o tom.

 

 Tetivová Lenka Kateřina - Světlo a temno, velebte Pána!
Tetivová Lenka Kateřina - Světlo a temno, velebte Pána!Příběh o konverzi z ateismu k víře, o hledání duchovní cesty a zápasech s překážkami, nemocemi, duchovními krizemi a hrůzou ze smrti, ale také o mimořádné Boží posile  a pomoci, v níž sehrál roli známý katolický kněz a lékař Ladislav Kubíček, brutálně zavražděný v noci 11. září 2004 na faře v Třebenicích u Litoměřic.
img
  cena bez DPH 209 Kč
  cena  s DPH 240 Kč
 

U autorky lze objednat za 200 Kč  l.tetivova@email.cz

 

 

Pro koho tento web je?

Pro katolíky a jiné věřící křesťany, dále pro konvertity, hledající a tápající. 

Není určen militantním ateistům, ale ani nějakým superzbožným a přezbožným duším.

Jmenovaní ať kliknou radši jinam :-)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode