Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Slavnostní děkovná mše za záchranu kostela v Trmicích

23.11.2013 22:32

Dnes se konala v kostele Narození Panny Marie v Trmicích slavnostní děkovná mše za záchranu kostela. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovalo několik kněží z okolí.

Tato farnost před několika lety skončila kvůli dluhům v řádu desítek miliónu korun v konkurzu. Místní farář obchodoval zpočátku úspěšně s dřevem. Po konzultaci s litoměřickým biskupstvím zakoupil dřevařskou pilu, o níž předchozí majitel tvrdil, že je výdělečná. Ve skutečnosti byla ve ztrátě, měsíčně 400- 500 tisíc korun. Farář se o narůstajících dluzích dozvěděl až s několikaměsíčním zpoždění. Dluh dosáhl 35 miliónů korun, na farnost byl roku 2010 vyhlášen konkurs, do něhož spadl také kostel s farou a hřbitovem. 

Roku 2011 vzniklo Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary FIAT VOLUNTAS TUA s cílem kostel a faru vykoupit konáním sbírek, jednáním s úřady, oslovováním podnikatelů a církevních institucí, pořádáním akcí s výtěžkem věnovaným tomuto účelu a hledáním jiné podpory.

Faru s kaplí zachránil kněz Pražské arcidiecéze Stanislav Zápotocký, který získal finance z dědictví po rodičích v restituci. Vykoupil ji za cenu 2,9 miliónů korun a dal farnosti k dispozici. P. Milan Matfiak, kněz Litoměřické diecéze, a manželé Černouškovi z Brna vykoupili varhany za 670 tisíc a pietu za 120 tisíc korun a darovali kostelu a farnosti. 

14. října 2013 získalo kostel do vlastnictví výše uvedené občanské sdružení podepsáním kupní smlouvy. Celková kupní cena kostela i s vybavením činí 6,9 miliónů korun. Odhadní cena kostela byla 7 miliónů korun, vybavení 12 miliónů. Nepřihlásil se žádný jiný zájemce s nabídkou vyšší ceny. 

Úvodem děkovné mše otec biskup zdůraznil, že Pán nás v těžkých a nepochopitelných situacích neopouští, pokud neopustíme my jeho. Řečeno otevřeně a výstižně - kostel byl zachráněn.

V kázání upozornil, že do kostela zasvěceného Panně Marii nelze vstoupit tak, abychom Pannu Marii obešli. Bůh ji vybral za matku svému Synu Kristu. Stala se naší matkou nikoliv z vlastního přání, ale z Božího rozhodnutí. Narodila se a konala tak, aby dotvrdila, že je naší matkou.

Druhý dík patří těm, kteří se rozhodli pro budoucnost chrámu něco udělat. Nestačí jen kritizovat, posuzovat, vyhrožovat. Takhle nesmí jednat křesťan nebo křesťanka. Když objevíme nouzi, do níž se mohou dostat nejen lidé, ale i Boží skutečnosti, které byly dány do lidských, křehkých, hříšných rukou, je třeba něco udělat, vytvořit hodnotu. Nelze jen sedět nebo postávat se založenýma rukama, ale hledat způsoby a řešení. Díky způsobu, který občanské sdružení vymyslelo, tu dnes můžeme být a chválit Pána.

Závěrem otec biskup připomněl již zesnulého pana arcibiskupa K. Otčenáška, který působil v Trmicích za totality, k němuž se při uvažování o této situaci často modlil a prosil ho o pomoc.

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Slavnostni_dekovna_mse_za_zachranu_kostela_v_Trmicich/

https://www.christnet.cz/clanky/4604/moje_osobni_vzpominky_na_arcibiskupa_karla_otcenaska.url

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode