Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Slavnost Nejsvětější Trojice na Střekově v Ústí nad Labem

01.06.2010 20:55

 V kostele Nejsvětější Trojice na Střekově v Ústí nad Labem v neděli 30.5. se konala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali P. Josef Mazura, střekovský farář, P. Miroslav Šimáček, ústecký arciděkan, P. Grzegorz Czyżewski, ústecký kaplan, P. Antonín Sporer, nyní farář ve Zvole nad Pernštejnem, který v Ústí nad Labem a na Střekově působil do roku 1999, a řeckokatolický kněz Ludvík Šťastný. Evangelium přečetl jáhen Jiří Smolek. Přítomen byl také střekovský starosta Vlastimil Žáček.  

 

Fotodokumentace:

https://www.facebook.com/album.php?aid=23434&id=1780185559&l=3848e3090b

 

Z kázání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Kostel Nejsvětější Trojice Střekov-Ústí nad Labem dne 30.5.2010

 

Otec biskup úvodem upozornil na pastýřskou hůl. "Nemám ji proto, abych někoho praštil, ale abych prohledával terén, kam bych se pustil a aby se mohli za mnou pustit i ostatní."

Dále upozornil na kuličku uvnitř, která znamená slunce, jež má i v biskupském znaku v duchu hesla: "Ut videam" (Ať vidím). Nemá je proto, aby jenom koukal, ale aby prohlédal jako slepý u Jericha, který prohlédl, odhodil plášť a šel za Kristem (Mk 10,51).

"Kam jinam můžeme jít než za Kristem. On je světlo světa. Když nesvítí slunce, jsme smutní, máme splíny. Bez slunce vládne tma, smutek, neštěstí. Někdy může být slunce zastřeno mraky."

Pán Ježíš v evangeliu říká: Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy (Jn 16, 12-13). Máme na jeho slovo reagovat, aby nám mohlo vstoupit do srdce. Neřekl nám vše ne proto, že by se urazil nebo trucoval. Takové nízké způsoby mu byly vzdálené. Věděl, že naše schopnosti jsou velké, ale omezené, a kdyby mluvil dál, měli bychom v hlavě a srdci zmatek. Neřekl všechno proto, že toho řekl dost. Další proces pokračuje v Duchu svatém: Nevím vše, ale ty mi to skrze Ducha svatého sdělíš, až budu disponován. To, co Pán Ježíš řekl, ke spokojenosti stačí. Lze to vyjádřit jednou větou: Mějte rádi Boha a bližního jako sami sebe. Duch svatý je dárce darů, bez něho bychom nemohli ani dýchnout, natož se narodit a žít věčný život. Dal nám sílu probudit se. To není naše zásluha. Žijme denně náš obyčejný praktický život jako setkání s Bohem. Každý den se setkáváme s lidmi i nesympatickými. Včleňme tato setkání do obyčejných dnů a mezilidských vztahů.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode