Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

1997

 NÁSTUP DO LADISLAVOVY ŠKOLY
( Bohušovice 1997)
Radost mi působí konat Tvou vůli,
hluboko v nitru mém jsou zákony tvoje! (Žl 40)

Milá sestro,
mám radost z Vašeho studia teologie, ale nevím, jestli víte, který předmět je při tomto studiu nejdůležitější. Patřím k tajným žákům biskupa Hloucha, který nám kladl na srdce, že nejdůležitější je t e o l o g i e s r d c e ! A právě v tom nás vede a trénuje On sám! Tak se mi jeví Vaše nynější situace naprosto jasná - jakožto součást tohoto studia. A bylo by škoda, kdybyste v této zkoušce neobstála! Základním prvkem tohoto studia teologie srdce je: chtít poznat a plnit vůli Boží! Vy ještě pořád hledáte vůli svou. Ale právě všemi těmi zásahy - zdánlivě špatnými, nespravedlivými - Vás Bůh vede ke s v é vůli a chce, abyste k ní dala souhlas. A kdybyste ho dala s nadšením - jako Maria - s nadšením k dalšímu dobrodružnému úseku své služby - tak už byste mohla skládat státnici. Jinak by to bylo jen biflování pouček. Na co jsem Vám poslal své knížky?! Je vidět, že jste je ještě nečetla /srdcem/!
Vyprošuji Vám Ducha svatého, posílám své požehnání a těším se
(12. ledna)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode