Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Zasvěcené panny na Svaté Hoře u Příbrami

30.08.2010 20:13

 

Ve dnech 27.8.-29.8. na Svaté Hoře u Příbrami se konalo celostátní setkání zasvěcených panen (Ordo virginum).

Zasvěcené panenství je starobylá forma zasvěceného života známá již v křesťanském starověku. Jednalo se o ženy zasvěcené Kristu prostřednictvím biskupa, které žily samy, u příbuzných nebo v malých společenstvích a sloužily církevní obci modlitbou a milosrdnými skutky. Později převládl institucionalizovaný řeholní život v klášterech, ale zasvěcené panny úplně nevymizely. Církev obnovila oficiálně obřad panenského zasvěcení roku 1970 a zařadila tento stav do Kodexu kanonického práva (1983).

Setkání na Svaté Hoře v Příbrami navázalo na proběhlé exercicie. Začalo v sobotu ranními chválami a pokračovalo dopoledne přednáškou prof. M. Zedníčka o církevně právních aspektech zasvěceného panenství. Odpoledne se konala adorace, které se zúčastnil také pražský biskup K. Herbst. Ten potom sloužil mši svatou, během níž zasvěcené panny obnovily svoje sliby. Po mši proběhlo setkání s otcem biskupem. Večer se konaly nešpory, po nichž se zasvěcené panny sešly ke vzájemnému sdílení.

Neděle začala mší svatou v bazilice Panny Marie a pokračovala přednáškou P. A. Opatrného na téma modlitby. Po obědě celostátní setkání Ordo virginum skončilo.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode