Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Setkání konvertitů v Ústí nad Labem

07.12.2013 18:29

30.11. se konalo na arciděkanství v Ústí nad Labem tradiční setkání konvertitů. Tématem bylo povolání. Ústecký arciděkan P. Mirek Šimáček připomněl účel těchto setkání - poučení, povzbuzení, vzájemné seznámení, svědectví, výměna zkušeností. Přítomni byli také ústečtí kaplani Jiří Smolek a řeckokatolický kněz Lukáš Bakajsa.
P. Jiří Smolek, který byl vysvěcen na kněze v litoměřické katedrále sv. Štěpána letos 26.10., podrobně rozebral téma povolání. Toto slovo má různé významy v civilní i církevní řeči, lze na ně nahlížet z různých úhlů.  V širším smyslu je vše povolané k existenci - kameny, nerosty. Dále existuje povolání k životu - rostliny, zvířata, lidé, povolání k životu s Bohem a ke spáse. Dále povolání spojené s životními fázemi - dětství, dospívání, dospělost, stáří.
V užším smyslu se jedná o povolání nadpřirozené - zasvěcený život. Bůh volá navzdory přirozeným touhám, jemně a diskrétně, nabízí jinou určitou cestu. Je to spojeno jako každá volba se zřeknutím. Povolaný se zříká přirozeného naplnění. Nedochází ke zničení, škrtnutí přirozenosti, ale jejímu naplnění jiným způsobem. Je to setkání s Bohem, který vstupuje do života jako někdo druhý, navazuje kontakt, přiděluje úkol. Povolaný může reagovat leknutím, protestem, nejistotou, pocitem nedostatečnosti. Bůh se však nenechá přesvědčit, slibuje, že bude stále s ním. Jako příklad uvedl povolání Mojžíše. Za sebe řekl, že neplánoval stát se knězem a jeho cesta ke kněžství prošla různými fázemi.
O své cestě ke kněžství nám pak vyprávěl také Lukáš Bakajsa, původem z východoslovenských Michaloviec, kde byl 7.9. vysvěcen na kněze řeckokatolickým biskupem Mons. Ladislavem Hučkem.
Následovala výměna zkušeností a svědectví zaměřená na povolání k manželství.
Setkání bylo ukončeno adorací ve farní kapli.

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Setkani_konvertitu_v_Usti_nad_Labem/ 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode