Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Podzimní diecézní setkání mládeže v Ústí nad Labem

14.10.2012 22:05

V Ústí nad Labem se konalo ve dnech 12.10.-13.10. podzimní diecézní setkání mládeže, jehož tématem byl Rok víry vyhlášený papežem Benediktem XVI. den předtím 11.10.2012.

První účastníci se sjížděli už v pátek večer za deštivého počasí, které se naštěstí  do rána změnilo na jasné a slunečné.  Setkání začalo v sobotu v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie malým ohlédnutím za celostátním setkáním ve Žďáru nad Sázavou konaném v srpnu.  

Následoval bohatý  program, např.  přednáška P. Šimáčka Věda a víra, výlet na Mariánskou skálu, Větruši a Vaňovský vodopád, sportovní hry a tichá adorace ve farní kapli.

V 16 hodin se konala mše, kterou celebroval P. J. Kadlic, současný vedoucí  Interdiecézního centra života mládeže Křižovatka Příchovice.  Koncelebrovali  ústecký arciděkan P. M. Šimáček a kněží  z okolí – P. Rudolf Repka ze Cvikova u České Lípy, P. Kamil Škoda z Mladé Boleslavi, dominikán P. Jan Rajlich z Jablonné v Podještědí  a ústecký jáhen Jiří Smolek. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant nemohl přijet z důvodu účasti na biskupském synodu o nové evangelizaci, která probíhá v těchto dnech ve Vatikánu.

 P. Kadlic promluvil ve svém kázání o krizi, která bývá v poslední době častým tématem.  Nejčastěji slyšíme  o ekonomické krizi, existují také krize sportovních týmů. V pozadí však stojí  mravní krize vyvolaná individualismem a neschopností  vést dialog.  S tím souvisí  rostoucí neochota  dát Bohu prostor ve svém  životě.  Svatý otec  věděl dobře, proč  se rozhodl vyhlásit Rok víry.

Večer následoval  ples včetně náhradního programu pro ty, kteří se ho nezúčasnili.

Setkání skončilo nedělní mší svatou, kterou celebroval P. Šimáček s P. Škodou a jáhnem Smolkem.  P. Šimáček zdůraznil, že poslední okamžiky bývají nejdůležitější, je třeba je plně prožít a nebýt už myšlenkami někde jinde. Upozornil také na  inspirující myšlenky z nedělních  liturgických textů:  „Pán Bůh věděl už od věčnosti, že se tu bude jednou konat diecézní setkání mládeže.“

První čtení pojednává o moudrosti. Je třeba o ni prosit, zvláště v této době. Mladý člověk stojí na křižovatce, má před sebou různé příležitosti, musí se rozhodnout o mnoha věcech - škola, profese, manželství, zasvěcený život.

Na čtení navazuje evangelium o mladém člověku, který přišel za Kristem s otázkou: „Mistře dobrý, co musím dělat…?“ Ježíš ho na začátku trochu zpražil: „Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh.“   Chtěl  ho nasměrovat na Boha, aby se nefixoval  na nějaké dobro bez spojení s Bohem.

Následovala známá výzva: „Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým.“ Onen člověk zachovával všechna přikázání, ale Kristus ho chtěl dostat výš.  Je náročným  přítelem, který  z nás touží udělat něco krásného - umělecké dílo.

 Mladíkovo rozhodnutí odejít bylo jeho svobodným rozhodnutím.  Kdyby ten krok, k němuž ho Kristus vyzval,  učinil, o nic by nepřišel, naopak by vše získal. Bůh nám nic nebere, jen to, co nám škodí, jak zdůraznil papež Benedikt XVI.  Svědčí  o tom také závěr z dnešního evangelia -  kdo opustí všechno pro Krista, dostane již v tomto čase stokrát víc a v budoucím věku život věčný.

Nemusíme se zříkat peněz, bohatství, kariéry – to mohou být dobré prostředky, pokud s nimi člověk umí správně zacházet.  Kristus nás chce osvobodit od lpění na vnitřních věcech. Můžeme lpět na svých vědomostech, postavení, schopnostech, na svém já.

Diecézní setkání, kterého se zúčastnilo  kolem stovky mladých lidí, představuje mimořádnou událost,  protože předchozí setkání  se konalo v Ústí nad Labem před více jak dvaceti lety. Tenkrát  probíhalo v místním kulturním domě.

Fotodokumentace:

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Diecezni_setkani_mladeze_v_Usti_nad_Labem/

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Diecezni_setkani_mladeze-_nedelni_mse/

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode