Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

O dialogu kněží a laiků se pořád jen mluví

30.01.2010 21:16

 Kard. Rylko: Je třeba nový styl spolupráce kněží a laiků

Řím. Nový styl spolupráce mezi kněžími a laiky – vysvětloval kardinál Rylko – předpokládá, že kněží uznají identitu věřících laiků a efektivně ji zhodnotí v jejich poslání v církvi a ve světě; budou se vyhýbat jak nedůvěřivosti vůči nim, tak příliš starostlivému a autoritářskému chování při vedení farního společenství. více 

 Tak to už tady bylo a mnohokrát. Když jsem roku 1985 ještě za totality konvertovala do katolické církve, zazněly už tenkrát úvahy o rostoucím poslání laiků. Velmi jsem se radovala, že jsem vstoupila do církve v pravý čas. Po mnoha letech jsem zjistila, že v církvi se o určitých ideálech mluví opakovaně, ale realizace v praxi se daří minimálně. Téma spolupráce a dialog kněží s laiky je jedním z nich. Komunikace s ženami laičkami je specifický problém, ale o tom jsem už psala jinde.
Občas se stává, že se kněz baví jen s několika jemu sympatickými lidmi, ostatní přehlíží nebo je vůbec nezná. Anebo prohlásí, že se o tom či onom s tím či oním prostě bavit nebude a nazdar. Pokud se druhá strana nenechá odbýt, trvá asertivně na svém nebo se ozve důrazněji, dotyčný začne křičet něco o pýše, nepokoře, nelásce a neúctě. Aniž si uvědomuje, že ta pýcha, nepokora, neláska a neúcta začala vlastně u něho.
Laici se pohybují většinu dne v sekulárním prostředí a jsou zvyklí, že jejich nadřízení a kolegové s nimi komunikují normálně. Nebo mají nějakou klientelu a musí jednat se všemi, nemohou si dovolit nikoho odbýt, případně ho musí umět odbýt kultivovaně a profesionálně. Když pak věřící uvyklý na běžný způsob mezilidské interakce narazí v církvi na výše uvedený způsob jednání, nestačí žasnout.
Na studijním dnu o liturgické hudbě kardinál M. Vlk údajně pronesl, že není důvod psát petice, stačí spolu normálně mluvit. To mě pobavilo. Nebýt petice varhaníků, nekonalo by se toto setkání a o problému by se nemluvilo. Liturgická hudba je jen vrcholem ledovce. Stále existují problémy, které se potlačují a zametají pod koberec. Kolik otevřených dopisů a petic bude muset být ještě napsáno, aby konečně začal v církvi dialog? A to dialog nikoliv předstíraný, ale skutečný.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode