Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Úvodní stránka

26.05.2011 22:02

Začne šikanování stárnoucích, pomalých, nevýkonných a nemocných zaměstnanců?

Naši školu tvoří dvě budovy vzdálené od sebe asi 10-15 minut. Jedna stojí výše, druhá o něco níže. Během výuky musím stihnout přeběhnout z jedné do druhé a pak už rovnou do třídy. Nějaké uspokojení psychosomatických potřeb musím odložit až na další přestávku. Pokud je dobré počasí, ujde to, horší...
26.05.2011 09:44

Moje osobní vzpomínky na arcibiskupa Karla Otčenáška

S otcem arcibiskupem K. Otčenáškem jsem se setkala na podzim roku 1988 v Trmicích, když jsem se přistěhovala do Ústí nad Labem. Bylo to ještě za totality rok před revolucí. Otec arcibiskup, tehdy ještě biskup bez státního souhlasu, tam působil jako duchovní správce. Kněz, s kterým jsem se...
18.05.2011 12:24

Sociální papežské encykliky - socialismus ne, kapitalismus jen s výhradami

Encyklika Rerum novarum z roku 1891 se stala základem sociálního učení církve a Magnou chartou nového společenského a hospodářského řádu. Nástupci Lva XIII. se při formulování své sociální nauky na jeho slova odvolávali, rozvíjeli je, osvětlovali jejich význam, čerpali z nich podněty a doplňovali...
15.05.2011 20:27

Lev XIII. - prorok i realista

Právě uplynulo sto dvacet let od vydání první sociální encykliky Rerum novarum (15.5.2011). Papež Lev XIII. v ní s velkou odvahou odhalil a popsal nejen tehdejší, ale i budoucí problémy společnosti. Upozornil na nedostatky kapitalismu a liberalismu, ale ještě důrazněji varoval před socialismem....
28.04.2011 21:39

Pokorná odpověď velikého papeže malému dítěti

Papež neuměl vysvětlit, proč existuje utrpení   www.blisty.cz   Z odpovědi papeže Benedikta XVI. sedmileté japonské holčičce vyzařuje hluboká pokora i velikost. 84letý učenec a představitel světové katolické církve přiznal otevřeně a veřejně malému dítěti, že ani on...
15.04.2011 23:05

Velká Sestra tě sleduje aneb o utajených sektách v katolické církvi

 Před mnoha lety jsem vstoupila do jednoho sekulárního institutu. Pro informaci, jedná se o společnost zasvěceného života, jejíž členky žijí ve světě a o svém členství nemluví, platí pro ně přísná diskrece. Je to společnost sice s církevním schválením, ale na hierarchii nezávislá. Církevní...
09.04.2011 20:05

Snadnější je modlit se za vzdálené nemocné než prohodit několik slov s nemocnými v naší blízkosti

Měli jsme ve farnosti pěknou duchovní obnovu. Kněz, který ji vedl, je fokolarín. Při přednášce zavzpomínal na zesnulého Josefa Luxe. V té souvislosti se mi vybavily jisté vzpomínky. Bylo to na podzim roku 1998, když mi náhle diagnostikovali velmi nebezpečnou onkologickou diagnózu. V těch dnech...
22.08.2010 23:19

Z nejvyšších církevních míst výzvy, dole překážky, předsudky a bariéry

Svatý otec Benedikt XVI. v rozhovoru při návštěvě v září 2006 v Německu řekl: "...myslím si, že si samy ženy svým rozmachem a svou silou, takřka svou převahou, svou duchovní potencí dokáží zjednat patřičné postavení. A měli bychom se pokoušet naslouchat Bohu, abychom nebyli překážkou, nýbrž abychom...
30.06.2010 15:04

Podivné experimenty s liturgickým čtením

Na podzim vypukla v katolické církvi diskuze o liturgické hudbě, která ještě doznívá. Předčítání liturgických textů zůstává mimo pozornost, i když se jedná o spojité nádoby. Mnoho let pozoruji v této oblasti ztrátu dobrého vkusu, často i soudnosti. Podrobný přehled o situaci v celé církvi sice...
09.06.2010 20:41

Nic nového pod sluncem

  V době života podezírání, po smrti rehabilitace, za několik století kanonizace Když nahlédneme pozorněji do církevních dějin a životopisů svatých, nemůžeme přehlédnout opakovaný jev. V době svého pozemského života zakoušeli tito lidé od církve despekt, nedůvěru, podezírání, výsměch, někdy i...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode