Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy


Dokud si ústa neosvěžíš
 hojivou rosou jména Ježíš,
  nedotýkej se slov.

  Dokud jsi oči z nočních stínů
   nepozved k čelu Mariinu,
  i vzpomínek se chraň.
 (V. Renč - Jitřní)


Anděl Páně 2: křesťanství jako pohádka a v nebi nuda?

V těchto dnech snad neexistuje nikdo, kdo by neviděl pohádku Anděl Páně 2, nebo se na ni nechystal jít, případně o ní neslyšel nebo nečetl. Ohlasy jsou nadšené a pozitivní, negativní posudky jen ojediněle. Navíc je otázkou, jestli se tito kritici nechtěli spíše zviditelnit, upoutat pozornost. Protože kdyby film chválili, jejich pozitivní posudky by v záplavě chvály zanikly.

Pohádka jako literární žánr má mnoho funkcí - pobavit, rozesmát, rozptýlit,  vytrhnout z každodenních starostí. Tyto úkoly splnil AP 2 maximálně. Otázka zní, jestli si diváci odnesou něco trvalého a hodnotného,  nebo jestli šlo jen o chvilkové rozptýlení, které po návratu do všednodennosti rychle vyprchá.

Nemám nic proti humoru, zábavě a vtipům. Představují důležitou součást života, bez níž by nebylo možné existovat.  Ale život je ještě o něčem jiném, skrývá hlubší dimenzi. Jaké duchovní a morální poselství AP2 přináší?

Naskýtá se také otázka, nakolik je vhodné spojovat křesťanství s pohádkou a Boha, Ježíše, Marii a ostatní svaté prezentovat jako pohádkové bytosti. Pohádkový svět vychází z fantazie, z reality jen minimálně. Jedině malé děti prožívají pohádky jako skutečnost, ale z toho vyrostou. Pohádky však zasahují silně hlubší část podvědomí u všech věkových kategorií. Mnoho lidí pokládá křesťanství za pěknou pohádku.

Před svou konverzí jsem žila v domnění, že křesťanský Bůh je nějaký bělovlasý dědeček na obláčku a křesťané věří na nějaké infantilní pohádkové bytosti. Tyto představy posilované socialistickým školstvím mi dlouho bránily brát víru a náboženství vážně a mít důvod se jimi  zabývat. Jinou a lepší informaci jsem tenkrát k dispozici neměla, bylo to za totality.  Lidé však dodnes nemají elementární informace o křesťanství, i když jsou dávno dostupné. Ani se nenamáhají si nějaké sehnat.  Netroufám si odhadnout, jestli je pohádka ke skutečnému křesťanství přiblížila, nebo od něho spíše oddálila. 

Zaujala mě kritika českého publicisty Františka Schildbergra na internetovém serveru Skleněný kostel. http://sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-recenze/3452-andel-pane-2

Je to zatím to nejnegativnější, co jsem  četla. Apelovat na církevní představitele, aby  suspendovali z kněžské služby teologické poradce, je ujeté.  Ale na druhé straně bych od  těchto kněží, zvláště když jde o dominikány, čekala hlubší uchopení námětu. Což nijak nevylučuje vtipy, zábavu a humor.

Pokud z pohádky opravdu vyznělo, nebo snad bylo výslovně řečeno, že je v nebi nuda, tak mě to zaráží. Zasévat lidem a zvláště dětem do mysli takovou představu nepovažuji za vhodné. Jestli je v nebi nuda, tak není důvod o nebe, věčnost a spásu usilovat, ale užít si co nejvíc tady na zemi.

Teď jsem vlastně přiznala, že jsem film  neviděla. Vycházím zatím z toho, co o něm řekli a napsali jiní. Asi bych  se měla jít podívat. Abych nebyla za exota, když už na něm byla většina republiky. Ale hlavně abych si udělala objektivní nebo spíše svůj subjektivní názor.Elektronicky ke stažení:

http://eknihyjedou.cz/svetlo_a_temno_velebte_pana


Nabídka knihy o uzdravení na přímluvu zavražděného kněze P. Kubíčka v knižním eshopu

Tetivová Lenka Kateřina - Světlo a temno, velebte Pána!Příběh o konverzi z ateismu k víře, o hledání duchovní cesty a zápasech s překážkami, nemocemi, duchovními krizemi a hrůzou ze smrti, ale také o mimořádné Boží posile  a pomoci, v níž sehrál roli známý katolický kněz a lékař Ladislav Kubíček, brutálně zavražděný v noci 11. září 2004 na faře v Třebenicích u Litoměřic.
img
  cena bez DPH 209 Kč
  cena  s DPH 230 Kč
 

U autorky lze objednat za 200 Kč  l.tetivova@email.cz

                                             Tiráž

 

                       Lenka Kateřina Tetivová

 

              SVĚTLO  A TEMNO, VELEBTE PÁNA!

 

          Svědectví o uzdravení na přímluvu zavražděného kněze

                       MUDr. Ladislava Kubíčka

 

Kniha navazuje volně na mou předchozí knihu Listy božské útěchy krví podepsané, v níž prožívám duchovní krize a bojuji se zdravotními problémy, do nichž vstoupil známý katolický kněz a lékař Ladislav Kubíček svými dopisy. Moje zápasy s nemocemi pokračují i po jeho smrti, vyvrcholily těžkou krizí víry. Ladislav mi opět vstoupil do života, i když tentokrát jinak. S jeho pomocí jsem prožila nečekané a podivuhodné uzdravení v rovině duchovní, psychické i tělesné, o němž tato kniha vypráví. Jedná se    o subjektivní osobní příběh s motivem střídání světla a tmy, s několika zastaveními na známých mariánských poutních místech, které hrají v příběhu roli. Vše se odehrává na pozadí pestrých událostí v litoměřické diecézi, které zasáhly silně do mého života, zdravotního stavu a přípravy na zasvěcení Bohu - jmenování Mons. Pavla Posáda litoměřickým biskupem a jeho odvolání, sedisvakance, příchod Mons. Jana Baxanta roku 2008, úmrtí emeritního biskupa Josefa Koukla roku 2010. Kniha obsahuje ilustrační   i dokumentační fotografie.

 


Vatikánské rádio, česká sekce Vira.czKatolík.cz tiskcirkev.gifKrása LiturgieOn-line breviářPastorace.czRadio ProglasTelevize Noewww.Maria.czStránky věnované křesťanskému životu a evangelizaci  Linka důvěryKrestanstvi.czwww-isidorus-net.gifsvaty-augustin-3-opr-2.gifrevue-theofil.gif theofil-maly-5-hnedy-tm-pomal.gif

<a href="http://www.mistrovstvizivota.cz/?a_box=7c7wc5rz">37 slov, které Vás Přenesou od Prostřednosti k Mistrovství...</a>